08.01.19

Headshot/Moscow — photographer Alexei Shendrick